Gayrimenkul Alım-Satımında Gerekli Belgeler


1. “Vergi Borcu Yoktur” yazısı: Gayrimekulun bağlı bulunduğu belediyeden alınır.

Tapu işlemlerinden 1-2 gün önce alınması tavsiye edilir.


2. “Belediye Rayiç Bedeli Belgesi” (Emlak Vergisi Değerini Gösteren Belge) : Tapu fotokopisi ile beraber alıcı veya satıcı (birlikte de olabilir) ilgili belediyeden bu belgeyi talep edebilir.

Yetkili kişi ada, parsel numarlarına ve tapuya kayıtlı isim bilgilerine göre inceleme yapıp belgeyi hazırlar.

Alım- satımın yapılacağı gün tapuya verilir.


3. DASK: Tapudan 1 gün önce alıcı herhangi bir sigorta şirketi aracılığıyla satın alacağı “bina vasıflı taşınmazın” zorunlu deprem sigortasını yaptırmalıdır.


4. Kimlik ve fotokopileri:  Alıcı ve satıcının geçerli kimlik belgeleri ve 1 er adet fotokopileri


5. Fotoğraf: Satıcının 1 adet, alıcının 2 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş 4x6cm ebatlarında fotoğrafları


6. Tapunun aslı veya fotokopisi


7. Vekaletname: Tapu işlemleri için vekil tayin edilecekse noter onaylı vekaletname