Gayrimenkul satın alırken yapılması gerekenler nelerdir?

 1. Ada, pafta ve parsel numarasını öğrendiniz mi? ( Belediyede ve tapuda araştırma yapmak için)
 2. İlgili tapu sicil müdürlüğüne giderek 4 bölümden oluşan tapu kütüğünü incelediniz mi? (Detayları  “Tapu kütüğü Nasıl İncelenmeli?”  başlığında bulabilirsiniz.
 3. Belediye İmar Müdürlüğünden şu hususları öğrendiniz mi?

  a. Son imar durumunu kontrol ettiniz mi?

  b. İnşaatı tamamlanmış bir gayrimenkul satın alıyorsanız inşaat projesine uygunluğunu ve iskan ruhsatını incelediniz mi?

  c. Vergi borcu olup olmadığını kontrol ettiniz mi?

  d. Som emlak beyanname değerini öğrendiniz mi? (“Emlak Beyanname Değeri” başlığını okuyunuz)

  e. Kat irtifakı veya Kat Mülkiyeti kurulmuş bir gayrimenkul satın alıyorsanız Yönetim Planını okudunuz mu?
 4. Kadastro Müdürlüğüne giderek gayrimenkulün haritasını ve çevresine inşa edilebilecek yapıları kontrol ettiniz mi?