Kat İrtifakı Tapusu Nedir?


Sade bir ifadeyle “arsa payı” olarak düşünülebilir. İnşaata konu olan arsanın bağımsız bölüm maliklerine belli oranda tahsis edilmesidir.


Eğer kat irtifakı kurulmuş bir gayrimenkul (konut, işyeri) satın alıyorsanız en azından arsa payınız adınıza kayıtlı olacaktır.


Kat irtifakı tapusunda toplam arsanın yüzölçümü, sizin arsa payınız, bağımsız bölüm numarası ve kat bilgisi yazılı olacaktır.


Kat irtifakı kurulabilmesi için “Yönetim Planı”nın hazırlanıp tapu dairesine teslim edilmesi gerekir.

(Yönetim planı bağlayıcı olacağından satış sözleşmesinden önce okumanız önemlidir.)


Kat İrtifakı ilerde “Kat Mülkiyeti”ne geçilmek üzere kurulur.