Kat Mülkiyeti Tapusu Nedir?


İnşaat tamamlanıp “iskan ruhsatı” alındığında (inşaat firması tarafından) ilgili belediye tapu müdürlüğüne bir yazıyla durumu bildirir ve tapu dairesi, tapu cinsini “arsa” dan “bina” ya çevirir.


Böylece sizin kat irtifakı tapunuz da “Kat Mülkiyeti Tapusu” na dönüşmüş olacaktır.


Bu geçiş için tapu müdürlüğüne başvurup gerekli harçları yatırmanız gerekecektir.

(Bölgeye göre 50-250 TL arasında geçiş ücreti ve ilave vergiler)


Kat mülkiyetine geçişte istenecek belgeler şunlardır:


Yapı Kullanma İzin Belgesi ( her bir bağımsız bölüm için ilgili belediye veya valilik ten alınacaktır)

Kadastro müdürlüğünce cins tahsisi beyannamesi

DASK, her bir bağımsız bölüm için

Vergi dairesi veya mal müdürlüğünden vergi borcu olmadığına dair belge (ilk başvurularda kanun gereği her bağımsız bölüm için 100TL)