Tapu Kütüğü Nasıl İncelenmeli?

  1. Tapu Kütüğü Nasıl İncelenmeli? (Bu sorulara cevabınız “EVET” mi?)
  2. Tapunun kimin üzerinedir?
  3. Tapu tek kişiye mi birden fazla kişiye mi ait?
  4. Gayrimenkulün yüzölçümü ne kadar?
  5. Şerh ve beyanlar kısmını uzman biri eşliğinde kontrol ettiniz mi?

Tüm sorulara cevabınız “EVET” isee tapu kütüğünü doğru bir şekilde incelediniz demektir.